RMF for PVD
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
07 มกราคม 2565, 17.21
SHARE |

ไม่ว่าจะย้ายงาน หรือลาออกจากงาน 


" ทุกการเปลี่ยน แผนเกษียณต้องไม่กระทบ " 


ด้วยการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) มาลงทุนในกองทุน RMFต่อเนื่อง พร้อมทางเลือกมากมาย

> มีให้เลือกมากถึง 59 กองทุนจาก 4 บลจ. ชั้นนำ #KSAM #TMBAM #LHFUND #PRINCIPAL

> ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย

> ฟรี! ค่าดูแลปีละ500 บาท  

> แนะนำกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

4 บลจ. ชั้นนำ มีอะไรบ้าง?

Smiley face


Smiley face


Smiley face

Smiley face


Smiley face

สมัครอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

Smiley face


ให้เราดูแลการลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่อง เกษียณดี มีเงินใช้!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line : @Wealthmagik คลิก

แหล่งข่าว
WealthMagik
07 มกราคม 2565, 17:39