สรุป ลดหย่อนภาษี 2564
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
11 ตุลาคม 2564, 18.24
SHARE |


รู้ก่อนคุ้มกว่า!!  ลดหย่อนภาษี 2564 เพื่อยื่นภาษีในปี 2565 

มีอะไรบ้าง 


ซื้อ SSF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ  ก่อนยื่นภาษี คำนวณภาษี เพื่อวางแผนประหยัดภาษี จ่ายภาษีน้อยลง อย่างถูกต้อง  

*ข้อมูลลดหย่อนภาษี รวบรวมไว้ในเดือน ตุลาคม 2564 อาจมีบางรายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง


การยื่นภาษี 2564 หรือการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ต้องศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รายการลดหย่อนภาษี หากลืมขอใดข้อหนึ่งไป ทำให้คุณต้องจ่ายภาษีมากขึ้น การเตรียมความพร้อมเช็กรายการลดหย่อนภาษีพื้นฐาน เพื่อลดหย่อนภาษี 2564 จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ พอถึงเวลาต้องเสียภาษีจะได้ไม่มีรายการไหนตกหล่น


ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง 


1. กลุ่มส่วนตัวและครอบครัว

- ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาท

- ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ต่อคน (คนที่ 2 เป็นต้นไป เพิ่ม 30,000)

- ผู้พิการ ทุพพลภาพ (คนละ) ลดหย่อนภาษีสูงสุด60,000 บาท

.

2. กลุ่มประกัน

- ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

- ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

**รวมกันไม่เกิน 100,000บาท**

--------------------------------------------------------------

- ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,100 บาท

- ประกันสุขภาพ (พ่อ แม่) ลดหย่อนภาษีสูงสุด15,000 บาท

.

3. กลุ่มเงินบริจาค

- พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท

--------------------------------------------------------------

- เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค

- บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

** แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน**

.

4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

- ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสูด 100,000 บาท


5. กลุ่มเงินออมและการลงทุน

- ประกันบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,00 บาท

- กองทุนครู (รร. เอกชน) ลดหย่อนภาษีสูงสูด500,00 บาท

**ไม่เกิน 15 % ของเงินได้**

--------------------------------------------------------------

- กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีสูงสูด 500,000 บาท

- กองทุนเพื่อการออม(SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท

**ไม่เกิน 30 % ของเงินได้**

- กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 13,200 บาท

**รวมกันไม่เกิน 500,000บาท**

----------------------------------------------------------

- กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ลดหย่อนภาษีสูงสูด 200,000 บาท


6. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

- ยังไม่มีมาตรการใดๆออกมา ณวันที่รวบรวมข้อมูล รอติดตาม

---------------------------------------------------------------

 

โปรแกรมคำนวณภาษี ฟรี !!!

คลิกเลย!! >> https://www.wealthmagik.com/fp/TPInput.aspx?mode=NP

 

ซื้อกองทุน SSF/RMF ครบในที่เดียว

คลิกเลย!! >> https://www.wealthmagik.com/OurService.aspx


แหล่งข่าว
WealthMagik
12 ตุลาคม 2564, 15:43