วิธีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2-Factor Authentication หรือ 2FA)
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
22 กรกฎาคม 2564, 18.19
SHARE |

ทำไมต้องยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน ? 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนลูกค้ามากกว่า 1 ปัจจัย (Multi-Factor Authentication) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการหรือทำธุรกรรมออนไลน์  บริษัทมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วย Username และ Password และยืนยันตัวตนด้วยรหัส One Time Password (OTP) ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน โดยคลิก “ขอรหัส SMS OTP” ก่อนเข้าใช้บริการของบริษัท 


วิธีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนด้วยรหัส OTP ผ่านทุกช่องทาง

โดยการเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน สำหรับช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์กับ WealthMagik Trading มีดังนี้  

• หน้าเว็บไซต์  https://trading.wealthmagik.com  ใส่รหัส OTP ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

• Application WealthMagikTrading ใส่รหัส OTP เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งานของอุปกรณ์  

หลังจากนั้นจะล็อกอินโดยการ ใส่ Pin แทน 


วิธีการยืนยัน OTP บนเว็บไซต์ https://trading.wealthmagik.com ***ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

1.  ใส่ Username และ Password สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ


     2.  กดส่งรหัสOTP


     3.  ระบบOTP ไปให้ทาง SMS กับเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

         4.  นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มาใส่ในระบบ เพื่อทำการ Login

วิธีการยืนยัน OTP บนแอปพลิเคชั่น Wealthmagik Trading *เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งาน

1.  ใส่ Username และ Password สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ         2.  กดส่งรหัส OTP
         3.  ระบบ OTP ไปให้ทาง SMS กับเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้          4.  นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มาใส่ในระบบ เพื่อทำการ Login