ตอบแบบสอบถามผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับ " การใช้ข้อมูลใน Factsheet และ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม "
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
08 เมษายน 2564, 18.33
SHARE |

 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ขอเชิญชวน ตอบแบบสอบถามผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับ
" การใช้ข้อมูลใน Factsheet และ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม "
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

 ตอบแบบสอบถาม คลิก !!

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามเข้ามารับไปเลย หน้ากากผ้า น่ารักๆจาก WealthMagik จำนวน 10 รางวัล
=======================================================

กติกาการร่วมสนุก

1. ตอบแบบสอบถามตามลิงค์ที่ให้ไว้ทางด้านบน หรือ คลิก 
2. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วให้แคปเจอหน้าจอ แล้วส่งมาในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้
    คลิก 
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 ท่าน ผ่านทาง Facebook ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน
    เวลา 17.00 น.


**หมดเขตการร่วมกิจกรรม วันศุกร์ที่ 9 เมษายน เวลา 16.00 น.**

มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
แหล่งข่าว
WealthMagik
08 เมษายน 2564, 18:36