Bond Story Ep.1 "เบสิคหุ้นกู้...ไม่รู้ไม่ได้"
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
28 มกราคม 2564, 18.15
SHARE |

เพื่อนๆ รู้ไหมว่า "ตราสารหนี้" "หุ้นกู้" และ“พันธบัตร” คืออะไร แล้วต่างกันยังไง?

วันนี้พ่อมดน้อยมีคำตอบ และเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝาก กับซีรีย์ชุด Bond Story ตอน "เบสิคหุ้นกู้...ไม่รู้ไม่ได้" อยากรู้แล้วไปดูกันเล้ย!

Smiley face


Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

สำหรับใครที่สนใจเรื่องตราสารหนี้ หุ้นกู้ และพันธบัตรสามารถเข้ามาพูดคุย และติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นกู้แบบรู้ลึก รู้จริง ได้ที่

กลุ่ม"ชมรมคนรักหุ้นกู้"  คลิกเลย! 


แหล่งข่าว
-
29 มกราคม 2564, 14:10