7 คำ ควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
30 มกราคม 2563, 14.51
SHARE |


Smiley face1. Coupon คือ คูปอง (อัตราดอกเบี้ย) 


ที่ผู้ออกตราสารกำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้ตามวันที่กำหนดSmiley face


2. Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ


เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Investment Grade หรือ กลุ่มน่าลงทุน (AAA ถึง BBB-) และ High Yield Bonds หรือกลุ่มเก็งกำไร (BB+- ลงไปจนถึง D)Smiley face


3. Yield คือ อัตราผลตอบแทน


ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามอัตราผลตอบแทนตลาด โดยเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิในกรณีที่ถือจนครบกำหนดSmiley face


4. Time to Maturity (TTM) คือ อายุคงเหลือของตราสารหนี้


ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้มักมีหน่วยเป็นจํานวนปีโดย ณ วันออกตราสารหนี้ Term จะเท่ากับ Time to maturity (TTM)Smiley face


5. Yield Curve คือ อัตราผลตอบแทนตลาด


จะแสดงอัตราผลตอบแทน (Yield) ตามอายุที่เหลือของตราสารหนี้ (Time to maturity)Smiley face


6. Primary Bond Market (IPO) คือตลาดแรก


เป็นตลาดที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีการออกใหม่และนําไปขายในตลาดเป็นครั้งแรก ของบริษัทผู้ต้องการเงินทุน7. Secondary Bond Market คือ ตลาดรอง


เป็นตลาดซื้อขายเปลี่ยนมือสำหรับหุ้นกู้ ที่ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว เรียกว่า ตลาดรองSmiley face

 


อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่สร้าง Passive Income ให้คุณได้ ไม่อยากพลาดโอกาสลงทุน ดูข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้วที่


1. เว็บไซต์เว็ลธ์เมจิก คลิกเลย

2. แอพพลิเคชัน Wealth Service Download ฟรี!!! ทั้ง Android และ iOS คลิกเลย


แหล่งข่าว
WealthMagik
09 มีนาคม 2563, 14:20