หุ้นกู้คือ... ตีแตกข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้ววันนี้ ที่ WealthMagik
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
20 กันยายน 2562, 18.48
SHARE |

WealthMagik  ร่วมกับ  ThaiBMA 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ให้ถูกต้องกับนักลงทุนและผู้สนใจ พบกับแหล่งรวมข้อมูลหุ้นกู้ครบถ้วน ทั้งตลาดหลักและรอง

Smiley face


หุ้นกู้ คือ...

ตราสารทางการเงินที่แสดงถึงพันธะสัญญาการเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (ผู้ขอกู้เงิน)และผู้ซื้อหุ้นกู้ (ผู้ให้กู้เงิน) หากหุ้นกู้ออกโดยรัฐบาลจะเรียกว่า พันธบัตร ถ้าออกโดยบริษัทเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้


Smiley face


สถานะของผู้ลงทุนในหุ้นกู้

เมื่อซื้อหุ้นกู้ เราจะมีฐานะเป็น "เจ้าหนี้" ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็น "ลูกหนี้" ซึ่งความเป็นเจ้าหนี้ของเราสามารถเป็นได้หลายแบบตามลักษณะของหุ้นกู้ เช่น มีประกันหรือไม่มีประกัน เป็นต้น


Smiley face


จุดเด่นของหุ้นกู้คือ...

รู้ผลตอบแทนล่วงหน้าเหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการรายได้แน่นอน สม่ำเสมอ


Smiley face


การอ่านสัญลักษณ์หุ้นกู้
สัญลักษณ์ WMagik199A หมายถึง หุ้นกู้ของบริษัท WMagik เป็นผู้ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน ค.ศ. 2019 เป็นหุ้นกู้รุ่นแรกของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนและปีดังกล่าว

ตัวอย่างการอ่าน WMagik199A
        ...1-6 ตำแหน่งแรก เป็นชื่อย่อของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้
        ...2 ตำแหน่งถัดไป เป็นเลขของปี ค.ศ.
        ...1 ตำแหน่งถัดไป เป็นเดือนที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยเดือน ม.ค.-ก.ย.ใช้รหัส 1-9 เดือนต.ค.-ธ.ค.
ใช้รหัส O (October), N (November) และ D (December) 

        ...1 ตำแหน่งสุดท้าย เป็นลำดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z

Smiley face


การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

ความเสี่ยงของหุ้นกู้ก็คือ มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ แต่การลงทุนในหุ้นกู้ สามารถดูความเสี่ยงได้จาก Credit Rating จัดอันดับโดยบริษัทจัดอันดับได้อยู่แล้ว ยิ่ง Credit Rating สูงเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ก็จะยิ่งต่ำเท่านั้น


อันดับความน่าเชื่อถือสูงมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ำ จะเรียกว่า Invesment Grade Bonds

อันดับความน่าเชื่อถือต่ำมีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง จะเรียกว่า High-Yield Bonds


Smiley face


สรุปง่ายๆ หุ้นกู้ก็คือ

การลงทุนในรูปแบบ “ให้ยืมเงิน" ผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้โดยที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน


Smiley face


สำหรับนักลงทุนที่ต้องการแหล่งรวมข้อมูลหุ้นกู้ 

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้เปิดใหม่ หรือหากพลาดหุ้นกู้เปิดใหม่ไป ก็ยังมีหุ้นกู้ในตลาดรอง ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจอยู่อีกสามารถดูข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้ววันนี้ ฟรี! ดูข้อมูลง่าย ได้ที่ Wealthmagik คลิกเลย


แหล่งข่าว
WealthMagik
20 กันยายน 2562, 19:00