เอ็มเอฟซีคว้าสองรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ 2019

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลมอร์นิ่งสตาร์อวอร์ด 2019 ซึ่งเอ็มเอฟซีได้รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ ปี 2019 (Best Fund House Awards – Domestic Equity) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 ได้รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best Thailand Equity Large – Cap Fund : M-S50) M-S50 กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
แหล่งข่าว
MFC
10 เมษายน 2562, 16:40