ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อเริ่มลงทุนคืออะไร
ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อเริ่มลงทุนคืออะไร
คุณสามารถเข้าไปดูที่หน้าหลักส่วนบน ที่อธิบายถึง 4 ขั้นตอน คือ
  • My IOS เป็นส่วนของประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
  • My Plan ช่วยให้คุณทำการวางแผนทางการเงิน
  • My Screener ช่วยให้คุณค้นหา กองทุนที่ต้องการ
  • My Portfolio ทดสอบและประเมินการตัดสินใจก่อนลงทุนจริง
มีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องทำตามทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่กล่าวข้างต้น
มีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องทำตามทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่กล่าวข้างต้น
เพื่อให้การลงทุนของคุณเริ่มต้นด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนง่ายๆ ทั้ง 4 จะช่วยคุณได้
ทำไมถึงแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเดียว
ทำไมถึงแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเดียว
ในปัจจุบันนี้ กองทุนรวมมีความหลากหลายในประเภทของการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีผู้จัดการ กองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน คอยดูแลจึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนโดยทั่วไป แต่ทาง WealthMagik ก็มีแผนงานที่จะให้ข้อมูล และบริการในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้
ข้อมูลในเว็บไซต์ Wealthmagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
ข้อมูลในเว็บไซต์ Wealthmagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
Wealthmagik ได้คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะ ข้อมูลกองทุนรวมแต่ละกองที่ได้รับ โดยตรงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ลงทุนแต่ละคนมีระดับการยอมรับ ความเสี่ยงในการลงทุนไม่เหมือนกัน กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การประเมินการยอมรับความเสี่ยง เป็นสิ่งที่จำเป็น ก่อนที่จะไปค้นหากองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนต่อไป สำหรับผลตอบแทนของกองทุนแต่ละกอง Wealthmagik แสดงผลตอบแทนล่าสุดให้เป็นข้อมูลกับคุณตลอดเวลา
เว็บไซต์ของ Wealthmagik มีข้อดีกว่า เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลทางการลงทุนอย่างไร
เว็บไซต์ของ Wealthmagik มีข้อดีกว่า เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลทางการลงทุนอย่างไร
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 16 ปี ของทีมงานที่ให้บริการด้านพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งให้ความไว้วางใจ WealthMagik มีความมั่นใจในคุณภาพและมีความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขั้น เพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มต้นการลงทุนอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผลตอบแทนของกองทุนรวมต้องดูผลย้อนหลังนานแค่ไหน
ในการดูแลผลตอบแทนของกองทุนรวมต้องดูผลย้อนหลังนานแค่ไหน
ควรดูผลตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อดูทิศทางผลตอบแทนของกองทุนว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และความผันผวนมากน้อยแค่ไหน
สำหรับผลตอบแทนแบบ 3 เดือน 6 เดือน มีวิธีคิดคำนวณแบบอัตรารายปีอย่างไร
สำหรับผลตอบแทนแบบ 3 เดือน 6 เดือน มีวิธีคิดคำนวณแบบอัตรารายปีอย่างไร
สำหรับผลตอบแทนระยะสั้น (1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน) ไม่แนะนำให้แปลงเป็นอัตรารายปี (Annualized Return) เพราะการแปลงเป็นอัตรารายปี อาจทำให้การแสดงผลตอบแทนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้การแสดงข้อมูลของ AIMC จะแสดงเป็นผลตอบแทนของช่วงนั้น ๆ เท่านั้น
นอกจากผลตอบแทนของกองทุนแล้ว ควรจะต้องพิจารณาตัวเลขใดของกองทุน
นอกจากผลตอบแทนของกองทุนแล้ว ควรจะต้องพิจารณาตัวเลขใดของกองทุน
โดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาว่ากองทุนดีหรือไม่ จะไม่ได้ดูจากผลตอบแทน (Return, Performance) ของกองทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ Benchmark (Excess Return) รวมถึงความเสี่ยง (Risk) ของแต่ละกองทุนประกอบด้วย เช่นค่า Sharpe Ratio, ค่า Tracking Error เป็นต้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน (Total Expense Ratio) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน