ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
NAV ล่าสุด บาท/หน่วย
NAV เปลี่ยนแปลง บาท/หน่วย
ราคาซื้อคืน บาท/หน่วย
ราคาขาย บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด
เปรียบเทียบกองทุนอื่น
ย้อนหลัง

ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่ ถึง
  Total Records : 0
       
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท/หน่วย
  Total Records : 0
       
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  ข้อกำหนดและเงื่อนไข