เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ www.wealthmagik.com จะปรับปรุงระบบวันนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ในเวลา 12.45 - 13.00 น. ของวันนี้ครับ