ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อเริ่มลงทุนคืออะไร
ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อเริ่มลงทุนคืออะไร
คุณสามารถเข้าไปดูที่หน้าหลักส่วนบน ที่อธิบายถึง 4 ขั้นตอน คือ
  • My IOS เป็นส่วนของประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
  • My Plan ช่วยให้คุณทำการวางแผนทางการเงิน
  • My Screener ช่วยให้คุณค้นหา กองทุนที่ต้องการ
  • My Portfolio ทดสอบและประเมินการตัดสินใจก่อนลงทุนจริง
มีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องทำตามทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่กล่าวข้างต้น
มีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องทำตามทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่กล่าวข้างต้น
เพื่อให้การลงทุนของคุณเริ่มต้นด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนง่ายๆ ทั้ง 4 จะช่วยคุณได้
ทำไมถึงแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเดียว
ทำไมถึงแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเดียว
ในปัจจุบันนี้ กองทุนรวมมีความหลากหลายในประเภทของการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีผู้จัดการ กองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน คอยดูแลจึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนโดยทั่วไป แต่ทาง WealthMagik ก็มีแผนงานที่จะให้ข้อมูล และบริการในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้
ข้อมูลในเว็บไซต์ Wealthmagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
ข้อมูลในเว็บไซต์ Wealthmagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
Wealthmagik ได้คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะ ข้อมูลกองทุนรวมแต่ละกองที่ได้รับ โดยตรงจาก Morningstar ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ลงทุนแต่ละคนมีระดับการยอมรับ ความเสี่ยงในการลงทุนไม่เหมือนกัน กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การประเมินการยอมรับความเสี่ยง เป็นสิ่งที่จำเป็น ก่อนที่จะไปค้นหากองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนต่อไป สำหรับผลตอบแทนของกองทุนแต่ละกอง Wealthmagik แสดงผลตอบแทนล่าสุดให้เป็นข้อมูลกับคุณตลอดเวลา
เว็บไซต์ของ Wealthmagik มีข้อดีกว่า เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลทางการลงทุนอย่างไร
เว็บไซต์ของ Wealthmagik มีข้อดีกว่า เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลทางการลงทุนอย่างไร
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 16 ปี ของทีมงานที่ให้บริการด้านพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งให้ความไว้วางใจ WealthMagik มีความมั่นใจในคุณภาพและมีความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขั้น เพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มต้นการลงทุนอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลผลตอบแทนของกองทุนรวมต้องดูผลย้อนหลังนานแค่ไหน
ในการดูแลผลตอบแทนของกองทุนรวมต้องดูผลย้อนหลังนานแค่ไหน
ควรดูผลตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อดูทิศทางผลตอบแทนของกองทุนว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และความผันผวนมากน้อยแค่ไหน
สำหรับผลตอบแทนแบบ 3 เดือน 6 เดือน มีวิธีคิดคำนวณแบบอัตรารายปีอย่างไร
สำหรับผลตอบแทนแบบ 3 เดือน 6 เดือน มีวิธีคิดคำนวณแบบอัตรารายปีอย่างไร
สำหรับผลตอบแทนระยะสั้น (1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน) ไม่แนะนำให้แปลงเป็นอัตรารายปี (Annualized Return) เพราะการแปลงเป็นอัตรารายปี อาจทำให้การแสดงผลตอบแทนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้การแสดงข้อมูลของ AIMC และ Morningstar จะแสดงเป็นผลตอบแทนของช่วงนั้น ๆ เท่านั้น
นอกจากผลตอบแทนของกองทุนแล้ว ควรจะต้องพิจารณาตัวเลขใดของกองทุน
นอกจากผลตอบแทนของกองทุนแล้ว ควรจะต้องพิจารณาตัวเลขใดของกองทุน
โดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาว่ากองทุนดีหรือไม่ จะไม่ได้ดูจากผลตอบแทน (Return, Performance) ของกองทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ Benchmark (Excess Return) รวมถึงความเสี่ยง (Risk) ของแต่ละกองทุนประกอบด้วย เช่นค่า Sharpe Ratio, ค่า Tracking Error เป็นต้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน (Total Expense Ratio) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน